BHV basiscursus (ook e-learning)

De BHV basiscursus is de complete cursus bedoeld voor de werknemers die aangesloten zijn bij de BHV-organisatie. De cursus bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Brandbestrijding (B): In dit deel wordt er stilgestaan bij brand,  de gevaren bij brand en de taak van de BHV-er bij brand. Uiteraard wordt er echt geoefend met het blussen van verschillende soorten branden.
  • Ontruiming (O): De BHV-er in wording wordt geleerd hoe de ontruiming wordt voorbereid en wat de taken zijn van de BHV-er bij een ontruiming.
  • Communicatie (C): communicatie is erg belangrijk tijdens calamiteiten. Het is daarom belangrijk om de “regels” rondom communicatie goed te oefenen, bv portofoonverkeer.
  • Levenrsreddend Handelen (LRH): Tijdens dit deel worden de (niet) spoedeisende hulp behandeld. Theorie en praktijk worden afgewisseld.  Onderdelen die aan bod komen zijn uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, brandwonden en de reanimatie inclusief de AED.

Er zijn twee varianten mogelijk. De eerste is de reguliere BHV cursus waarbij zowel de theorie als de praktijk klassikaal worden behandeld. Het voordeel hiervan is dat de BHV-ploeg gezamenlijk aan de slag gaat en dat is voor het groepsproces goed.

De tweede variant is de e-learning variant. De theorie wordt via internet aangeboden en doorlopen. Daarna volg je een praktijkdag waar de competenties uit de aangeboden stof worden getoetst door een instructeur. Voordeel van deze variant is dat de cursist de theorie op een zelf gekozen tijdstip en plaats kan volgen en de werkgever minder lang zijn personeel op een cursus heeft zitten. Ook is deze variant goedkoper dan de eerste variant, omdat er een deel zelfstudie inzit.

Duur van de reguliere cursus: 2 dagen (1 dag BOC en 1 dag LRH)

Duur van de e-learning cursus: 1 praktijkdag van 8 uur (4 uur BOC en 4 uur LRH) + zelfstudie (6 uur)

Toelatingseisen: geen

U kunt ook kiezen om i.p.v. LRH de EHBO cursus van het oranje kruis toe te voegen. Deze cursus is een 2 daagse cursus.

Uiteraard kunt u de jaarlijkse herhaling BHV ook bij ons volgen, de duur van reguliere herhalingscursus is 1 dag en voor de e-learning variant 4 uur + zelfstudie (3 uur). De cursist dient over een geldig certificaat basis BHV te beschikken.

De cursus kan in het trainingscentrum gegeven worden, maar in-company is natuurlijk ook bespreekbaar.

Direct aanmelden

Voor informatie kunt u contact opnemen met AcuteHulp, wij kunnen langs komen om te bespreken wat uw wensen en onze mogelijkheden zijn om uiteindelijk een scherpe offerte uit te brengen.