BHV en crisismanagement op maat

Het is belangrijk dat een organisatie nadenkt over wat te doen bij calamiteiten, wat zijn bijvoorbeeld de risico’s voor werknemers en klanten als ze in de organisatie werken of rondlopen? En als er wat gebeurt? Wat moet je dan doen en regelen? En als belangrijke processen ineens wegvallen liggen er dan plannen klaar om deze processen zo snel mogelijk weer op te starten, ofwel hoe is uw BHV organisatie en crisismanagement geregeld?

Dit zijn natuurlijk vragen die elke ondernemer zich moet afvragen. In Nederland is hier wetgeving voor, nl de Arbo-wet. Hierin staat bv dat er doeltreffende maatregelen moeten worden getroffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van medewerkers en andere aanwezigen. Maar hoe doe je dat dan en wat moet er allemaal voor ontwikkeld worden? En als u uw BHV organisatie al heeft opgezet hoe, onderhoudt u die dan, bv middels trainingen?

AcuteHulp kan u helpen om uw BHV organisatie op maat op te zetten. Er zal eerst een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) opgesteld gaan worden en dit document dient als uitgangspunt om alles rondom de BHV op maat in te richten. Wij helpen u graag hiermee.

Ook kan AcuteHulp uw bestaande BHV organisatie doorlichten en bekijken of u alles op orde heeft. Trainingen behoren uiteraard tot de mogelijkheden, u kunt dan denken aan ontruimingsoefeningen en trainingen voor de BHV ploegen (brand, ontruiming, communicatie, EHBO). Uiteraard alles op maat en volgens de wensen van de klant. Kijkt u eens onder cursussen om te zien wat wij aanbieden.

Mocht u interesse hebben dan kunt u altijd een afspraak maken en komen we langs om te kijken wat we voor u kunnen betekenen. Ons motto is altijd: hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs en geheel op maat volgens de wens van de klant.