Burgerhulpverlening bij reanimatie

Ongeveer 15.000 mensen krijgen per jaar een hartstilstand in Nederland. En de meeste hartstilstanden gebeuren gewoon thuis. Onderzoek heeft uitgewezen dat de overlevingskans voor het grootste deel in handen ligt van de omstanders. Indien bijvoorbeeld binnen 1 a 2 minuten na het ontstaan van een hartstilstand een Automatische Elektrische Defibrillator een schok toedient aan het slachtoffer kan de levenskans boven de 60% bedragen. Vandaar dat allerlei initiatieven zijn gestart om de burgerhulpverlening op reanimatiegebied te verbeteren.

Indien er bij 112-centrale een melding komt van een reanimatie zal vanuit daar de burgerhulpverlening opgestart worden en zullen de vrijwilligers die zich aangemeld hebben en zich binnen de directe omgeving van het slachtoffer bevinden opgeroepen worden per telefoon. Uiteraard worden ook 2 ambulances naar het slachtoffer gestuurd worden. Een groep vrijwilligers wordt direct naar het slachtoffer gestuurd en een andere groep wordt eerst langs een dichtstbijzijnde AED gestuurd (indien aanwezig) en daarna naar het slachtoffer. Zo hopen we dan om binnen 6 minuten de hulp te kunnen starten.

De overleving van een hartstilstand is de laatste jaren toegenomen. Een van de oorzaken daarvan is het gebruik van de AED binnen 6 minuten. Dit zijn dan met name de AED’s die dicht bij de burgers aanwezig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de AED bij de sportkantine, de supermarkt of het gemeentehuis. Er worden steeds meer AED’s aangeschaft door particulieren, dus de kans wordt steeds groter dat er ook bij u in de buurt een AED voor handen is. Ook kunt u als gemeente of als wijk ervoor kiezen 1 of meerdere AED’s aan te schaffen en deze op strategische plekken neer te hangen.

AcuteHulp kan u helpen om bv uw straat, uw wijk of uw gemeente zodanig in te richten dat ook u via burgerhulpverlening zo snel mogelijk hulp krijgt. AcuteHulp kan de cursussen verzorgen zodat er meer deelnemers in uw omgeving kunnen reanimeren en zich kunnen aanmelden bij de burgerhulpverlening. Ook kan AcuteHulp helpen bij de keuze van AED’s en de plaatsing ervan (bijvoorbeeld in een kluis) en de aanmelding van de AED’s in het systeem.

Wilt u meer informatie over de burgerhulpverlening dan kunt u contact opnemen met AcuteHulp. Uiteraard willen wij graag helpen om uw omgeving in kaart te brengen en te zorgen dat de kans dat er binnen 6 minuten goede hulpverleners ter plaatste zijn zo groot mogelijk is. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit levens redt!!