Cursus voorwaarden

 1. Aanmelding voor cursussen dient schriftelijk (digitaal) te gebeuren.
 2. Om de kwaliteit van de cursussen te garanderen wordt een maximaal en/of minimaal aantal deelnemers per cursus gehanteerd.
 3. De cursus vindt alleen doorgang indien het minimale aantal deelnemers bereikt is.  Indien de cursus niet doorgaat om voorgaande reden krijgt u minimaal 1 week van te voren bericht hierover.
 4. Indien een cursus door een cursist of bedrijf wordt geannuleerd zullen volgens onderstaande tabel kosten in rekening worden gebracht:
  – Annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus 50% van het totale cursus bedrag.
  – Annulering van 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus 25% van het totale cursus bedrag.
  – Annulering buiten de termijn van 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 10 euro administratiekosten berekend.
  – Annuleringen dienen altijd schriftelijk (digitaal) te worden doorgegeven en worden alleen dan geaccepteerd.
 5. De cursist dien op tijd aanwezig te zijn op lessen/trainingen.
 6. Indien de cursist niet verschijnt op de afgesproken cursusdatum wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
 7. Indien de cursist niet voldoet aan de eisen die gelden voor het behalen van een geldig certificaat zal er samen met de cursist/bedrijf gekeken worden naar een mogelijkheid voor herkansing. De kosten voor deze herkansing komen voor rekening van de cursist/bedrijf.
 8. Bij ziekte van de cursist  zal er samen met cursist gezocht worden naar een mogelijkheid om de cursus alsnog af te ronden. Eventuele kosten hiervoor komen voor rekening van de cursist.
 9. Bij bevestiging van de cursus verklaart de cursist/bedrijf akkoord te gaan met de cursus voorwaarden.
 10. Bij aanmelding voor de cursus dient 1 week voor aanvang van de cursus de totale kosten te zijn voldaan op de rekening van AcuteHulp: Rabobank rekeningnummer: NL72RABO0158885244  o.v.v. eigen naam/bedrijfsnaam + cursusnaam + aanvangsdatum.