Reanimatiecursus baby en kind (PBLS) inclusief AED

Bij volwassenen is de hoofdoorzaak van een hartstilstand een hartinfarct doordat een of meerdere kransslagaders dicht zitten, het hart hierdoor geen zuurstof meer krijgt en de hartspier afsterft. Het dichtslibben van de kransslagaders is een proces die tientallen jaren duurt. Kinderen hebben geen dichtgeslibde kransslagaders en daardoor komt een reanimatie bij kinderen gelukkig zelden voor. Mocht een kind toch reanimatie-behoeftig zijn dan is de oorzaak vaak een ademhalingsprobleem (verdrinking of verstikking). Mocht u dat meemaken dan wilt u toch zeker weten wat te doen? Dit leert u in de reanimatiecursus baby en kind van AcuteHulp.

Tijdens de reanimatiecursus baby en kind wordt u geleerd wat redenen kunnen zijn van een kinderreanimatie en hoe u moet handelen. Dit is op een paar essentiële punten anders dan de volwassen reanimatie. Ook de verstikking komt aan bod waar u wordt geleerd hoe hiermee om te gaan.

AcuteHulp heeft verschillende reanimatie-poppen waaronder een babypop waar zowel de technieken van de reanimatie als die van de verstikking goed geoefend kunnen worden.

Het betreft een cursus van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en u kunt een geldig certificaat krijgen van de NRR als u voldoet aan de eisen.

Duur van de cursus: 3 uur

Toelatingseisen: geen

Deze cursus kan ook in-company gegeven worden, hiervoor kunt u contact opnemen met AcuteHulp.

Direct aanmelden