Receptiemedewerker binnen BHV

Receptiemedewerkers zijn vaak betrokken bij de BHV organisatie. Zo komen dreigende telefoontjes of poederbrieven meestal binnen bij deze mensen. Vaak hebben ze een taak bij het alarmeren van de BHV-ploeg en leggen ze bij een inzet al alles klaar voor de BHV-ers (hesjes, portofoons, etc). Ook het onderhouden van contact met hulpdiensten kan bij hen neergelegd worden. Om deze taken goed uit te kunnen voeren biedt AcuteHulp de cursus Receptiemedewerker binnen BHV aan.

Aangezien veel taken door de receptiemedewerker uitgevoerd kunnen worden, wordt deze cursus geheel op maat gemaakt. Onderwerpen waar u aan kunt denken zijn bv. aanname en verslaglegging van een dreigtelefoon, activeren van de BHV, het aannemen van meldingen, het regelen van hulpdiensten, rapporteren voor de ploegleider of buiten op de verzamelplaats de rol van coördinator verzamelplaats op zich te nemen

Tijdens de cursus receptiemedewerker binnen BHV is er ook aandacht voor de procedures. De receptionist moet een houvast hebben hoe te handelen en weten waar hij of zij op moet letten. Zo kan het belangrijk zijn om bij een dreigtelefoontje direct te letten op bijgeluiden, praat degene met een accent, is het een man of een vrouw, wat is de letterlijke tekst, welke vragen moeten er gesteld worden? Gedurende de cursus zullen handvatten aangereikt worden hoe een ieder voor zijn eigen omgeving een instructieboek kan maken waarin snel naar de juiste bladzijde gegaan wordt en waar de instructies dan duidelijk in staan. Het is belangrijk dat de receptioniste zo snel mogelijk de juiste dingen doet, waarbij de stressfactor vaak groot is. Structuur is dan belangrijk en juist dat krijgt men bij deze cursus aangereikt.

Duur van de cursus: 4 uur

Toelatingseisen: geen

Direct aanmelden

Voor informatie kunt u contact opnemen met AcuteHulp, wij kunnen langs komen om te bespreken wat uw wensen en onze mogelijkheden zijn om uiteindelijk een scherpe offerte uit te kunnen brengen.