Coördinator of Hoofd BHV cursus

Binnen uw BHV-organisatie is het handig als er iemand is die zich bezig houdt met het beleidsmatige deel van de BHV, een coördinator of hoofd BHV. Deze persoon geeft invulling aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. Dit kan iemand zijn die belast is met de BHV (vaak de facilities of HR afdeling) maar kan ook de ploegleider zijn die deze taak in zijn pakket krijgt of een ander aangewezen medewerker binnen de organisatie.

Vaak veranderen wetten die van belang zijn voor de BHV organisatie of verandert de organisatie waardoor er aanpassingen nodig zijn voor de BHV organisatie. Als werkgever met een grote BHV-organisatie kunt u dat zelf allemaal niet bijhouden. Het is dan verstandig om een coördinator of hoofd BHV aan te stellen die zich hiermee bezig houdt.

De coördinator of hoofd BHV zorgt dat de BHV-organisatie volgens de geldende normen (bv Arbowet, RI&E) op maat wordt opgetuigd en dat alle middelen die daarvoor nodig zijn ook voor handen zijn. Daarnaast zorg de coördinator of hoofd BHV dat alle procedures goed opgesteld worden, dat er scenario’s opgesteld worden en dat medewerkers op de hoogte van hun rechten en plichten ten tijde van een BHV-inzet. Bij grote organisaties die naast de BHV organisatie ook een crisismanagementteam hebben kan de coördinator of hoofd BHV een rol vervullen in het crisisteam.

Tijdens deze cursus wordt het volgende aangeboden:

  • Wet- en regelgeving
  • Taken en eisen BHV
  • Arbo-beleid
  • Van RI&E naar organisatie BHV
  • Opzet en beheer van de BHV organisatie
  • Controleren en bijsturen

Duur van de cursus: 2 dagen en een examendag in een periode van 24 weken (studiebelasting ongeveer 60 uur)

Toelatingseisen: geen

Direct aanmelden

Voor informatie kunt u contact opnemen met AcuteHulp, wij kunnen langs komen om te bespreken wat uw wensen en onze mogelijkheden zijn om uiteindelijk een scherpe offerte uit te kunnen brengen.